Vårdnadstvist och internationell familjerätt


Bevisvärdering, förhörs- och pläderingsteknik

3-14 januari 2019 

Miu Ne, Vietnam 

Bevisvärdering, förhörs- och pläderingsteknik

Kort information

Alla som arbetat som biträde vet hur lätt det är att gå bort sig i samband med förhören och hur arbetsamt det kan vara att få till en bra plädering. 

I svensk rätt (RB 35: 1) gäller nu principen om fri bevisvärdering. Enligt denna princip skall domaren pröva bevisningens styrka utan att vara bunden av några lagregler och utan att vara tvingad ställa vissa bevisfakta i särklass därför är det ytterst viktigt att veta vilka bevis man ska lägga fram under en förhandling. 

Denna kurs syftar till att hjälpa DIG att kunna värdera bevisen samt få till bättre förhör och pläderingar.

  • Datum: 3-14 januari 2019
  • Plats: Miu Ne, Vietnam
  • Kursledare:
    Chefsrådman Thed Adelswärd, Lunds tingsrätt
    Advokat Christina Brink
  • Kursavgift: 49 900 SEK
  • Kurslängd: 30 timmar