Vårdnadstvist och internationell familjerätt


Rätt och religion

20-24 september 2018 

Beirut, Libanon 

Rätt och religion

Kort information

Idag är ca 25 procent av Sveriges befolkning födda i andra länder. Många av dem kommer från samhällen med rättstraditioner som skiljer sig väsentligt från de vi är vana vid i Sverige. En del av dessa är troende medan många andra gömmer sig bakom ett religiöst yttre. 

Vi erbjuder en unik kurs som ger överblick över de lagar och principer som tillämpas i större delen av Mellanöstern. Målet är att deltagarna ska fördjupa sina kunskaper om både lagar och traditioner som styr dessa samhällen, vilket är tänkt att underlätta både förståelsen och hanteringen av denna typ av ärendeni Sverige, inte minst i förhållande till parterna.

 

 • Datum: 20-24 september 2018
 • Plats: Beirut, Libanon
 • Kursledare:
  Hassan Marrmar, Shariadomare
  Joe Karam, Advokat i Libanon
  Moustafa Hamzi, AoM Consult
 • Kursavgift: 19 900 SEK
 • Kurslängd: 24 timmar