Vårdnadstvist och internationell familjerätt


Vårdnadstvist och internationell familjerätt

3-13 januari 2019 

Havanna & Varadero, Kuba 

Vårdnadstvist och internationell familjerätt

Kort information

Vårdnadstvisterna ökar, är ofta mer konfliktfyllda och kan pågå länge. Att företräda en förälder är därför inte sällan en krävande uppgift. Denna kurs tar ett brett grepp om frågan om vårdnad, boende och umgänge. Utöver juridikens innehåll och förutsättningar ligger fokus på ombudets roll, bevisföring och argumentation. 

Vårdnadstvisterna är inte begränsade av nationsgränser. Vi kommer allt oftare i kontakt med familjerättsliga ärenden med anknytning till två eller flera länder. Hur ska du, som praktiker, hantera frågor som då uppkommer? 

Kursen tar upp en rad vanligt förekommande praktiska problem och innehåller generella diskussioner om olika etiska och moraliska frågor som advokaten måste hantera inom ramen för sitt uppdrag.

Kursen vänder sig till advokater jurister och andra som arbetar med familjerätt och som vill lära sig mer om vårdnadstvist och internationella familjerätten.  


  • Datum: 3-13 januari 2019
  • Plats: Havanna & Varadero, Kuba
  • Kursledare: Adv. Gunilla Olsson & Adv. Johan Sarvik
  • Kursavgift: 49 900 SEK
  • Kurslängd: 30 timmar