Avbokningsregler:

 

–         Anmälan är bindande för deltagaren.
–         Avbokning ska alltid ske skriftligt.
–         Sker avbokning senast tio arbetsdagar före kurstart debiteras
          deltagaren endast AoM Consult AB faktiska kostnader.
–         Vid avbokning senare än tio arbetsdagar före kursstart debiteras
          deltagaren hela kursavgiften.
–         Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma byrå efter
           samråd med AoM Consult AB.
–         AoM Consult AB har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt
           inbetalda avgifter återbetalas.